ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WORKSHOP “BLACK SEA TRADENET”

ΤΡΙΤΗ,15 ΜΑΪΟΥ 2012

17.00        Προσέλευση – Εγγραφές

17.30    Έναρξη – Χαιρετισμοί

17.45        Παρουσίαση Δράσεων ΟΠΕ
        Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012 – Νέες δράσεις
        Α. Καλαμπόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΕ

18.30        Παρουσίαση του έργου «Εμπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας»
Adriana Barothi, Διευθύντρια Marketing και Δημοσίων Σχέσεων,
Εμπορικό Επιμελητήριο Κωστάντζας, Ρουμανία

19.00        Η ελληνική συμμετοχή στο «Εμπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας»
        Εμπειρίες  και οφέλη.  
        Όλγα Καζιάνη, Επιμελητήριο Καβάλας

19.20        Διάλλειμα

19.50        «Τέσσερεις κοντινές Αγορές αναμένουν τις Ελληνικές Εξαγωγές»
        Αλέξανδρος Αλεξιάδης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
    
20.10        Συζήτηση – Συμπεράσματα

20.30        Λήξη 1ης Ημέρας

ΤΕΤΑΡΤΗ,16 ΜΑΪΟΥ 2012

10.00        Προσέλευση

10.30    Η παρουσία του ΟΠΕ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
Ε. Τσιρώνη, Διευθύντρια ΟΠΕ Θεσσαλονίκης

10.50        Επιχειρηματικό Περιβάλλον Ρουμανίας  
        (Οικονομικό περιβάλλον και δείκτες, νομικό πλαίσιο επιχειρήσεων
        Εργατική νομοθεσία, δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών)
    Adriana Barothi, Εμπορικό Επιμελητήριο Κωστάντζας, Ρουμανία
            
11.30         Επιχειρηματικό Περιβάλλον Τουρκίας  
        (Οικονομικό περιβάλλον και δείκτες, νομικό πλαίσιο επιχειρήσεων
        Εργατική νομοθεσία, δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών)
        Buğra Kahraman, Εμπορικό Επιμελητήριο Τραπεζούντας, Τουρκία

12.10        Διάλλειμα

12.40         Επιχειρηματικό Περιβάλλον Βουλγαρίας  
        (Οικονομικό περιβάλλον και δείκτες, νομικό πλαίσιο επιχειρήσεων
        Εργατική νομοθεσία, δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών)
        Tatyana Gicheva,  Επιμελητήριο Ντομπριτς, Βουλγαρία
13.20        Επιχειρηματικό Περιβάλλον Αρμενίας  
        (Οικονομικό περιβάλλον και δείκτες, νομικό πλαίσιο επιχειρήσεων
        Εργατική νομοθεσία, δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών)
        Lilit Apujanyan, Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης ΜΜΕ, Αρμενία
14.10        Ερωτήσεις- Απαντήσεις
14.30        Λήξη Workshop

Σχετικά Αρχεία: