ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π.Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π.Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» MIS 5000386 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, ότι συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Βασικός στόχος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η επέκταση και η ενίσχυση των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας.

Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποδοχής φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».

 

Οφέλη ως προς τους συμμετέχοντες (φοιτητές, επιχειρήσεις/οργανισμοί)

–  Επιχορηγεί μέρος της μηνιαίας αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών με 280,00€ το μήνα

– Προάγει και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τους φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

– Παρέχει άρτιες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση σε φοιτητές Α.Μ.Ε.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας”

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο ”Η Πρακτική Άσκηση ως πύλη στην αγορά εργασίας” που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:30 πμ στο συνεδριακό κέντρο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ).

 

Δείτε αναλυτικά τα συνημμένα αρχεία.