ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ όπου συμμετείχε , μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο, κ. Δημήτρη Γιαννάκη, την Πέμπτη 05-02-2015 στην αίθουσα «Κ. Καραμανλής» του Διοικητηρίου μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , των Δήμων, του Επιμελητηρίου Σερρών, των τουριστικών και επαγγελματικών Φορέων και ιδιωτών, με θέμα τη σύσταση «Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης N. Σερρών».

                                  
Δ.Τ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
    Τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για τον τουρισμό στην Π.Ε. Σερρών παρουσίασε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας, ο οποίος συμμετείχε , μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο, κ. Δημήτρη Γιαννάκη, στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05-02-2015 στην αίθουσα «Κ. Καραμανλής» του Διοικητηρίου μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , των Δήμων, του Επιμελητηρίου Σερρών, των τουριστικών και επαγγελματικών Φορέων και ιδιωτών, με θέμα τη σύσταση «Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης N. Σερρών». Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών τόνισε την αναγκαιότητα της δημιουργίας φορέα τουρισμού, υπογράμμισε τη σημασία να συμμετέχουν όλοι οι φορείς σε αυτόν, να ονομάζεται «Φορέας Τουρισμού Νομού Σερρών» και να έχει έδρα το Επιμελητήριο Σερρών, το οποίο έχει στο δυναμικό του όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους επαγγελματίες που επωφελούνται άμεσα και έμμεσα από την τουριστική ανάπτυξη και προσέλκυση επισκεπτών στην Π.Ε. Σερρών.
    Ο κ. Μέγκλας επεσήμανε ότι δεδομένου ότι Τουρισμός,  Ενέργεια και Γεωργία συγκαταλέγονται από το Κράτος μεταξύ των στρατηγικών τομέων στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση για την εν γένει ανάπτυξη της χώρας, οι ίδιοι αυτοί τομείς, στους οποίους ο Ν. Σερρών έχει συγκριτικό πλεονέκτημα,  μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση του ΑΕΠ στο Νομό.  Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να στηριχτεί από όλους η προσπάθεια για τη σύσταση φορέα τουριστικής ανάπτυξης. Επιπροσθέτως τόνισε ότι πρέπει να ασκηθεί συντονισμένη πίεση από όλους για να εκταμιευτούν και απορροφηθούν κονδύλια για τον Τουρισμό από το Κράτος, εκφράζοντας την πίστη ότι η Περιφερειακή Διοίκηση Σερρών θα μπορούσε να διαθέσει ανθρώπινους πόρους προς την κατεύθυνση της επίτευξης των σκοπών του νέου φορέα. Όσον αφορά τα έσοδα του φορέα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών πρότεινε αυτά να είναι αναλογικά με τα έσοδα των φορέων που θα συμμετέχουν στο νέο οργανισμό, πρόταση που είχε πολλούς υποστηρικτές. Ειδικότερα ο κ. Μέγκλας ανέπτυξε την πρόταση ως εξής: να εισφέρει ο κάθε Δήμος της Π.Ε. Σερρών ποσό που να αντιστοιχεί στο μισό τοις χιλίοις ( ½ 1/1000)  επί των εσόδων του, αναφέροντας ότι το Επιμελητήριο Σερρών  θα διαθέσει  το 2 τοις χιλίοις των εσόδων του και ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ περίπου από πρόγραμμα που υλοποιεί για την δημιουργία διαφημιστικών τουριστικών φυλλαδίων και άλλου τύπου προωθητικό  υλικό.