ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.06.2014 ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Πρόταση να δημιουργηθεί  Επιτροπή, η οποία θα αναθέσει σε εταιρεία τη σύνταξη μίας μελέτης βιωσιμότητας της  «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  Α.Ε.»  και εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας, να δοθεί η χρήση  του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ σε ιδιώτη, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί και θα το λειτουργήσει ούτως ώστε να βοηθήσει στην οικονομία του Νομού Σερρών κατέθεσε το Επιμελητήριο Σερρών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.» που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουνίου 2014. Το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου είχε συζητηθεί διεξοδικά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών την Τετάρτη 25 Ιουνίου και η πρόταση του Επιμελητηρίου κατατέθηκε στη Γενική συνέλευση των μετόχων της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.» από το μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Γιώργο Γούνα. Η πρόταση που κατέθεσε το Επιμελητήριο Σερρών, μαζί με τον πίνακα διαχρονικής καταγραφής του κύκλου εργασιών και των κερδών της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» βάσει στοιχείων Ισολογισμών από το 1999-2013, αποστέλλεται συνημμένα: