ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Κατόπιν συναπόφασης των Προέδρων του Επιμελητηρίου Σερρών, του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σερρών καθώς και της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Σερρών προχώρησαν σε πρωτοβουλία στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και των λοιπών Υγειονομικών Μονάδων της Π.Ε. Σερρών.

Ειδικότερα, σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων των ανωτέρω φορέων αποφασίστηκε όπως ενεργοποιηθεί ο κάτωθι λογαριασμός, προκειμένου τα μέλη μας, αλλά και όλοι οι πολίτες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή:

ΙΒΑΝ: GR35 0140 8100 8100 0200 2015 703

Τράπεζα: Alpha Bank

Δικαιούχος: Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία Ν. Σερρών

* Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης σχετικού παραστατικού έναντι του ποσού της κατάθεσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υγειονομικών μονάδων αυτές τις ημέρες, είμαστε βέβαιοι ότι η κίνηση αυτή θα τύχει θερμής ανταπόκρισης.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν με ομόφωνη απόφαση των παραπάνω φορέων σε ανάγκες που θα μας κοινοποιηθούν και θα αφορούν υγειονομικό υλικό.

Καλούμε όλα τα μέλη μας αλλά και οποιονδήποτε να συνεισφέρει στην πρωτοβουλία στο μέτρο του δυνατού προκειμένου να ενισχύσουμε το υγειονομικό σύστημα της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Οι Πρόεδροι

Χρήστος Μέγκλας                                           Παναγιώτης Καρίπογλου                            Άγγελος Βάκαλος

Αναστάσιος Ρόντζης                                      Νικόλαος Φρυδάς                                          Σωτήριος Κοτσαμπάς

 

 

*Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Σερρών: 2321099744.