Πρόσκληση για την Ημερίδα που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση για την Ημερίδα που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,  για το Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00 στον 3ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Επίσης, σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Προγράμματος για ενημέρωσή σας.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (για υπό ίδρυση και νέες επιχειρήσεις): Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων έως τις 17/2/2012 του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η δράση 1 αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 10.000 έως 20.000 €, καθώς και επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 01/01/2011. (Επιχορήγηση στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). Σας αποστέλλουμε την περίληψη του Προγράμματος και για πληρέστερη πληροφόρηση δείτε το νέο τροποποιημένο Οδηγό. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων από Τρίτη 17/1/2012 μέσω του www http://www.ependyseis.gr       

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Σερρών, Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών

και Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

 

Χρήστος Μέγκλας