Πρόσκληση ΔΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 21:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

1. Επικύρωση σύμβασης συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ημαθίας.

2. Πρόταση συνεργασίας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για τη συνδιοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Μόσχα το μήνα Μάιο.

3. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία 5 ατόμων από τη Μόσχα, (Πρόεδρος και Διευθυντικά Στελέχη Δικτύων Διανομών που θα επισκεφθούν σερραϊκές επιχειρήσεις με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ τους) και τη δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου σερραϊκών προϊόντων στη Μόσχα.Φιλοξενία επίσημων προσκεκλημένων από το εξωτερικό στη Δεξίωση για το νέο έτος.

4. Ορισμός εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Σερρών στη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Ν. Σερρών. Τακτικό & αναπληρωματικό μέλος.

5. Ορισμός εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Σερρών στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου Σερρών. Τακτικό & αναπληρωματικό μέλος.

6. Ανάθεση στην ΕΠΑΝΕΣΕΡ διοργάνωσης εκδήλωσης στο Σύνταγμα.

7. Ορισμός 4 μελών στο ΔΣ της ΕΠΑΝΕΣΕΡ.

8. Επιχορηγήσεις

9. Ανακοινώσεις – Διάφορα