Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΟΠΣ 5069037)

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως Δικαιούχος της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5069037, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

 ΚΑΛΕΙ

τους εργαζόμενους, που εργάζονται σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών», να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εντός 15 ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 03/11/2022 και ώρα 14:00 έως 18/11/2022 και ώρα 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail του φορέα: eves@eves.gr είτε σε φυσική μορφή στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Σερρών (1ος όροφος, ώρες 09:00-15:00).

5069037_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ_FINAL

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ