Πρόσκληση σε Διοικητικό Συμβούλιο

Σέρρες 28 Ιουνίου 2012
Αρ.  Πρωτ : 7389

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Επιμελητηρίου Σερρών

       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012  και ώρα 20:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Απολογισμός του έτους 2011. (Εισήγ.: Κατερίνα Τζίμουλα)
3.    Ενημέρωση για το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος.  (Εισηγ.: Κατερίνα Τζίμουλα)
4.    Έκθεση επί του ελέγχου της ύπαρξης και της ακρίβειας των ενεργητικών & παθητικών περιουσιακών στοιχείων του Επιμελητηρίου Σερρών. (Εισηγ.: Ευάγγελος Μπιζουργιάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)
5.    Ενημέρωση για την έκβαση της αγωγής του «Μουσικού Εργαστηριού». . (Εισηγ.: Δημήτριος Γιαννάκης)
6.    Ενημέρωση για το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών. (Εισηγ.: Ελένη Τσιαπάρα).
7.    Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. (Εισηγ.: Ναούμ Μιντιούρης)
8.    ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (Εισηγ.: Γιώργος Σουρίδης)
9.    Δ.Ε.Θ. (Εισηγ.: Ιωάννης Κίρπιτσας)
10.    Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ». (Πρόταση διοργάνωσης Επιχειρηματικού Ελληνορωσικού Συνεδρίου).
11.    Επιχορηγήσεις.
12.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.
                                    
   Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας