Πρόσκληση σε Διοικητικό Συμβούλιο

Προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουτου Επιμελητηρίου Σερρών

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 21:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

1. 3ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας – Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

2. Έγκριση συμμετοχής Επιμελητηρίου Σερρών για την υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα με τίτλο «Central Asia Business Development Centre» – « Κεντρική Ασία -Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας»

3. Έγκριση συμμετοχής Επιμελητηρίου Σερρών για την υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, στο Νομό Σερρών».

4. Παρουσίαση στοιχείων λειτουργίας του Γραφείου Απασχόλησης από το Σεπτέμβριο του 2008.

5. Έγκριση δαπάνης αλλαγής των πορτών Ομοσπονδίας, Εμπορικού Συλλόγου και τουαλέτας α' ορόφου.

6. Επιχορηγήσεις

7. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

      Με τιμή

    Ο Πρόεδρος

  Αριστείδης Δρογαλάς