Πρόσκληση σε ΔΣ

Αρ.  Πρωτ : 9664

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00  στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 21 – 22 Νοεμβρίου 2014.
4.    Ημερίδα του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. (Εισηγ.: Ελ. Τσιαπάρα)
5.    Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014.
6.    Ορισμός νέου εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ».
7.    Τουριστική Ανάπτυξη Ν. Σερρών.
8.    Εκθέσεις.
9.    3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων.
10.    Επιχορηγήσεις.
11.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας