Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 20:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
 
1. Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2. Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3. Αναπλήρωση θέσης τακτικού μέλους στο Δ.Σ. μετά από τη συνταξιοδότηση του κ. Γ. Πασχάλη.
4. Επιλογή Αριστίνδην μέλους.
5. Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στο «Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.».
6. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ».
7. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών.
8. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
9. Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Τεχνικού Ασφαλείας. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
10. Ορισμός  εκπροσώπων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/1982 του Πρωτοδικείου Σερρών. (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας, Γενικός Γραμματέας)
11. Έλεγχοι επιχειρήσεων (Εισηγ.: Στ. Μετσιμενίδης)
12. Επιχορηγήσεις. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
13. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας