Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 20:30  στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Έγκριση Απολογισμού έτους 2013. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
4.    Κατασκηνώσεις Χρυσοπηγής.
5.    Κατασκηνωτικό πρόγραμμα Επιμελητηρίου Σερρών για το έτος 2014.
6.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε προσεχείς Εκθέσεις.
7.    Καθορισμός και τρόπος αμοιβής του εισπράκτορα/ εισπρακτόρων του Επιμελητηρίου Σερρών.
8.    Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών (και αναπληρωτή του) στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Σερρών. (Εισηγ.: Δημ. Γιαννάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος).
9.    Επιχειρηματική Εκπαίδευση.
10.    Επιχορηγήσεις. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
11.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας