Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 20:30 στην  αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στον 2ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

3.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις (Δ.Ε.Θ. – SEREXPO).

4.Ενέργειες και δράσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

5.Θεσμικές Συμπράξεις και ο Ρόλος τους στην Τοπική Επιχειρηματικότητα. 

6.Ψήφιση του Νόμου 4469/2017  «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Κόκκινα Δάνεια) Οι διατάξεις του νέου νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή.

7.Οικονομικά θέματα.

8.Ανακοινώσεις – Διάφορα.