Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου του έργου REMICRO LOCAL από την ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρεία Ν. Σερρών (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) σας προσκαλεί στο τελικό συνέδριο του έργου «RE-thinking MICROcredit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies», με ακρωνύμιο «REMICRO LOCAL» που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» (πρώην Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Είσοδος Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Σερρών).

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την «Ημέρα Συνεργασίας Interreg – Interreg Cooperation Day», μιας ευρωπαϊκής καμπάνιας που έχει ως στόχο να κάνει ορατές επιτυχημένες περιπτώσεις ευρωπαϊκής συνεργασίας στην κοινωνία μέσω διασκεδαστικών, γελοίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Υπό αυτή την έννοια, κάθε 21 Σεπτεμβρίου, η Ευρώπη γιορτάζει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μέσω της οργάνωσης περισσότερων από εκατό δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Τo REMICRO LOCAL εντάχθηκε σε αυτή την καμπάνια και πραγματοποιεί το τελικό του συνέδριο για τον απολογισμό της επιτυχούς ολοκλήρωσής του.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου θα παρουσιαστούν από τους Εταίρους του έργου όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματα τους, ενώ θα συζητηθούν ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το έργο.

Οι εταίροι του έργου είναι το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), η ΕΠΑΝΕΣΕΡ και οι Σύνδεσμοι Alliance for Regional Cooperation and Development και Rhodopes Regional Tourism Association από την Βουλγαρία.

Το “REMICRO LOCAL” ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τη διενέργεια εκπαιδευτικών εργαστηρίων, mentoring, B2B meetups καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις, καθώς και με την ίδρυση έξι κέντρων υποστήριξης επιχειρήσεων στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Καβάλας, της Κομοτηνής, του Smolyan και του Haskovo. Μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του έργου, οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα διασυνοριακό επιχειρηματικό δίκτυο και δημιούργησαν επαφές και δεσμούς με επιχειρήσεις από άλλες περιοχές των συμμετεχουσών περιοχών της ελληνοβουλγαρικής επιλέξιμης περιοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.