Ρόλος Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Σερρών ιδρύθηκε την 9η Δεκεμβρίου 1947, ως επαρχιακό, από την ιδιωτική πρωτοβουλία Σερραίων πολιτών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και το 1952 προήχθη σε κεντρικό. Αριθμεί περίπου 10.000 μέλη τα οποία διαμοιράζονται σε τρεις τομείς: τον Εμπορικό (3.600), τον Μεταποιητικό (1.400) και το τομέα των Υπηρεσιών (5.000).

Αποτελεί τον επίσημο και θεσμοθετημένο Σύμβουλο της Πολιτείας για την προώθηση των θεμάτων τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους καταστατικούς του σκοπούς, το Επιμελητήριο Σερρών υποστηρίζει και προάγει την ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, προσφέροντας στα μέλη του ενημέρωση, προστασία και σύγχρονες ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται υψηλός δείκτης ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου καθοριστικής σημασίας είναι οι εξής ακόλουθες δραστηριότητες του:

  • Η καταγραφή, μελέτη, και επίδοση στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Θεσμικούς Φορείς, κλπ) της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής θέσης του Νομού Σερρών (π.χ. θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τον πληθυσμό, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τους δείκτες ανεργίας, την απορρόφηση πόρων από τα Πλαίσια Στήριξης της Ε.Ε. και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κ.ά.)

  • Η υποβολή Προτάσεων για την αναπτυξιακή προοπτική του Νομού, στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, με την κατάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού Σερρών [γεωστρατηγική θέση (πύλη της Ελλάδας στην Ε.Ε. δια του Προμαχώνα, διέλευση του κάθετου άξονα 60 της Εγνατίας οδού), πλουτοπαραγωγικές πηγές (γεωθερμία, εύφορος αρδευόμενος κάμπος, τουριστικοί προορισμοί), διέλευση αγωγού φυσικού αερίου, γειτνίαση με λιμάνι και αεροδρόμιο, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, κ.ά.

  • Οι Παρεμβάσεις & τα Υπομνήματά του για την επίλυση των προβλημάτων της τοπικής επιχειρηματικότητας (π.χ. διασυνοριακό παραεμπόριο, μείωση εισοδημάτων, φθίνουσα πορεία του δευτερογενούς τομέα, χαμηλά επενδυτικά κίνητρα κ.ά.)