Σεμινάριο για τη λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (τηλεκατάρτισης)

Σέρρες 29 Ιανουαρίου 2013

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, διοργανώνει ανοιχτό ενημερωτικό σεμινάριο για τη λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (τηλεκατάρτισης) που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη δικτύου για την υποστήριξη της κινητικότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού» – «Μαθησιακή Κοινότητα» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας).  
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα έναρξης 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ερωδιός στο Λιθότοπο Σερρών.