ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ — ΕΩΣ 31/07/2013

Διοργάνωση σεμιναρίων Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε θέματα υγιεινής τροφίμων με χαμηλό κόστος 45€
επιδοτούμενο από το Επιμελητήριο Σερρών για τα μέλη του

    Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της 10ης/5/2013 διαπιστώνοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων – μελών του για  εκπαίδευση και πιστοποίηση σε θέματα υγιεινής των τροφίμων, και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων που παράγουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, ανακοινώνει τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης (σεμιναρίων) Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων), τα οποία σύμφωνα με την Υ.Α 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β//17-08-2007 έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Επίσης, ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης (σεμινάρια) θα πραγματοποιηθούν και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις καθώς και τους εν δυνάμει εργαζόμενους σε αντίστοιχου κλάδου επιχειρήσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
    
Το κόστος των σεμιναρίων για τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι 45€  και για τα μη μέλη 53€, για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο Επιμελητήριο Σερρών και στους παρακάτω αναφερόμενους Συλλόγους και Ενώσεις Επαγγελματιών μέχρι τις 31/07/2013! Σημειωτέον ότι η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών προσφέρει επιδότηση στα μέλη αυτή τη χαμηλή τιμή, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες από την παρούσα οικονομική συγκυρία, προκειμένου να τους παράσχει χειροπιαστή βοήθεια στην απόκτηση της υποχρεωτικής πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών προγραμματίζει και σχεδιάζει την υλοποίηση των σεμιναρίων εκτός από την πόλη των Σερρών και σε άλλες περιοχές του Νομού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των μελών στην περιφέρεια του Νομού, σε σημεία που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις επιχειρήσεις τους.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

     Αιτήσεις διατίθενται από το Επιμελητήριο και υποβάλλονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου καθημερινά από τους επαγγελματίες (απαραίτητη η σφραγίδα της επιχείρησης). (Π. Κωστοπούλου 2, 1ος όροφος, τηλ: 2321099710, καθημερινά ( από τις 9:30 έως τις 15:00).

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:

1.    Τα έντυπα των αιτήσεων για τα προγράμματα εκπαίδευσης (σεμινάρια) του ΕΦΕΤ που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο Σερρών διατίθενται επίσης και από:

2.    Την Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Σερρών «Η Αγία Βαρβάρα», στις Σέρρες (πληροφορίες, Πρόεδρο, κο Σωτήρη Κοτσαμπά, τηλ: 6974015456)

3.    Για την περιοχή της Ηράκλειας, στην Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Ηράκλειας και Περιφέρειας, πληροφορίες κο Γεώργιο Σιάρκο (6932746162).

4.    Για την περιοχή του Σιδηροκάστρου, στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σιντικής στο Σιδηρόκαστρο (Πληροφορίες, Πρόεδρο Κο Δημήτρη Μπακρατσά τηλ: 6972624805)

5.    Διερευνάται και, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, θα βγει σχετική ανακοίνωση, για τα σημεία υποβολής αιτήσεων για την περιοχή της Νιγρίτας και της Νέας Ζίχνης ή και άλλων δημοτικών διαμερισμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ΕΩΣ 30/06/2013:

Οι αιτήσεις για την εξασφάλιση της επιδοτούμενης τιμής των 45€ ανά εκπαιδευόμενο για τα μέλη του Επιμελητηρίου και των 53€ για τα μη μέλη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΧΡΙ τις 30/06/2013! (απαραίτητη σφραγίδα παραλαβής Επιμελητηρίου).

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν να τους αποστέλλεται η αίτηση και με φαξ ή με e-mail. Η αίτηση είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών www.eves.gr.