ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – EMBRACE” Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019 Επιμελητήριο Σερρών, αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» Περιστέρη Κωστοπούλου 2, Σέρρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
“EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – EMBRACE”
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019  
Επιμελητήριο Σερρών, αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ»
Περιστέρη Κωστοπούλου 2, Σέρρες

18:30 –19:00 Προσέλευση – εγγραφές
19:00 – 19:10   Χαιρετισμοί
Χρήστος Μέγκλας, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Σερρών
Δρ. Χρ. Ε. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ
19:10 – 19:25 Αγκαλιάζοντας» την Κυκλική Οικονομία»: το έργο «“EMBRACE”
Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ
19:25- 19:40 «Μεθοδολογία Eco – Canvas για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Νατάσα Κουφάκη, Σύμβουλος του έργου EMBRACE, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
19:40- 19:55 «Κυκλική Οικονομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα: η νέα αναπτυξιακή προοπτική»
Καθ. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
19:55- 20:10 «Πολιτικές ενθάρρυνσης εισαγωγής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας»
Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Αν. Προϊστάμενος, Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
20:10- 20:25 «Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας»
Δρ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Υπεύθυνος Παραγωγής, BIOSOLIDS AE
20:25- 21:00 Συζήτηση και Συμπεράσματα