Σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Καινοτομία στη Μεσόγειο απηύθυνε Χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

Σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Καινοτομία στη Μεσόγειο
απηύθυνε Χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

    Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Δημιουργικότητα και Καινοτομία στη Μεσόγειο για την αναμόρφωση Περιφερειακών Πολιτικών» που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης στις 10 Απριλίου 2014, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας εκ μέρους του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
    Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Creative Med”, στο οποίο συμμετέχουν 12 εταίροι (Επιμελητήρια, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια) από 8 κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι 12 Περιφερειών και Φορέων της Μεσογείου από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο.
    Στο χαιρετισμό του ο κ. Μέγκλας είπε μεταξύ άλλων: «Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα Ελληνικά Επιμελητήρια παρακολουθούν και συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο για το σχεδιασμό των Νέων Περιφερειακών Πολιτικών», θέμα το οποίο έχει μεταξύ των προτεραιοτήτων του και το Επιμελητήριο Σερρών, σχετικά με τις προτάσεις για τα κίνητρα και τις μορφές των ενισχύσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.