ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «ΣΥΣΤΗΘΕΙΤΕ» (KYC- Know Your Customer) – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ TAXISNET, ΕΡΓΑΝΗ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σε λειτουργία έχει τεθεί από τις Ελληνικές Τράπεζες η νέα ψηφιακή εφαρμογή “Συστηθείτε” (KYC- Know Your Customer), που προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων στην τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία για ενημέρωση στοιχείων και έλεγχο ταυτοπροσωπίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία και η προσκόμιση σωρείας εγγράφων.

Η υπηρεσία αντλεί για λογαριασμό των πολιτών, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής τους:

α) Στοιχεία ταυτότητας από το Μητρώο της Ελληνικής Αστυνομίας

β) Στοιχεία επικοινωνίας από το Μητρώο Εθνικής Επικοινωνίας

γ) Στοιχεία εισοδήματος από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ

δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το Μητρώο Φορολογούμενων της ΑΑΔΕ και το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα

Τα στοιχεία που αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης δεν αποθηκεύονται στο KYC και η διάθεσή τους προϋποθέτει κάθε φορά ρητή συγκατάθεση.  Είναι δυνατή η διακοπή ή η άρνηση της διασύνδεσης ανά πάσα στιγμή.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δυνατή από το Internet Banking της συναλλασσόμενης τράπεζας μέσω χρήσης των κωδικών Taxisnet.

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: