Στην ενημερωτική σύσκεψη για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χρήστος Μέγκλας. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική και συνεστήθη το Σεπτέμβριο του 2016 από 18 φορείς. Σκοπός της μεταξύ άλλων είναι να αναδείξει τις προτεραιότητες στον πρωτογενή και στο Διατροφικό Μεταποιητικό τομέα της ΠΚΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην ενημερωτική σύσκεψη για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χρήστος Μέγκλας

    Σύσκεψη για την ενημέρωση φορέων του αγροδιατροφικού τομέα σχετικά με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Σερρών.
 
   Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική και συνεστήθη το Σεπτέμβριο του 2016 από 18 φορείς, μεταξύ των οποίων και δύο (2) Επιμελητήρια, των Σερρών και της Χαλκιδικής. Μάλιστα ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ είναι και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, η οποία είναι το 9μελές όργανο Διοίκησής της.

    Σκοπός της μεταξύ άλλων είναι να αναδείξει τις προτεραιότητες στον πρωτογενή και στο Διατροφικό Μεταποιητικό  τομέα της ΠΚΜ ως στρατηγικός σύμβουλός της, για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν στους τομείς αυτούς. Επιπλέον σκοπός της είναι η προβολή και προώθηση των παραγόμενων αγροδιατροφικών προϊόντων με τη δημιουργία σχετικού δικτύου.
  
   Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την αγροτική παραγωγή στην Π.Ε. Σερρών, και την αξία του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος (φυτική και ζωική παραγωγή) στην Ελλάδα που είναι μόνο 10 δις ευρώ ενώ το εμπορικό ισοζύγιο εξαγωγών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας είναι αρνητικό με τις εισαγωγές να ανέρχονται στα 6 δις ευρώ, ενώ η αξία των εξαγωγών είναι μόλις 4 δις. Επανέλαβε το όραμά του ότι με σωστές στρατηγικές οι εξαγωγές μας σε αγροτικά προϊόντα μπορούν να φτάσουν αυτές της Ολλανδίας που είναι 68 δις ετησίως.

    Ο κ. Χρήστος Μέγκλας τόνισε ότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου και με την ενεργή συμμετοχή και πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Σερρών μπορούν:
    να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι από συμμετοχή σε προγράμματα
    να διασυνδεθούν οι στόχοι του ΕΣΠΑ και του LEADER που διαχειρίζεται η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., ώστε να σχεδιαστούν αποτελεσματικές δράσεις ως προς τη μεταποίηση, την προβολή αγροτικών προϊόντων, την αξιοποίηση της γεωθερμίας, τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.π.ά.
    να αναγνωριστούν ως ΠΟΠ και ΠΓΕ αγροτικά προϊόντα της Π.Ε. Σερρών, όπως η τομάτα, το ρύζι, η πατάτα κ.ά.
    να ερευνηθούν οι αιτίες του κλεισίματος του εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στις Σέρρες και να υποβληθούν τεκμηριωμένες προτάσεις για την επαναλειτουργία του
    να χρησιμοποιηθούν δημόσιοι χώροι, εκτάσεις και κτίσματα, που ρημάζουν αναξιοποίητα και ανεκμετάλλευτα
    να προστατευθούν και να αναδειχθούν οι μοναδικές και σπάνιες ελληνικές ποικιλίες σπόρων και φυλών ζώων

Βέβαια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν παρέλειψε να επισημάνει:

    τη σπουδαιότητα και την ανάγκη δημιουργίας του Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων στις Σέρρες, προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Σερρών
    τη μεγάλη σημασία της παραχώρησης στο Επιμελητήριο του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη προς την κατεύθυνση της αξιοποίησής του για την επίτευξη στόχων που έχει και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη (Εκθέσεις, προβολή, εκπαίδευση κ.λ.π.)
    τη αναγκαιότητα σύστασης Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο για την αποτελεσματικότερη προώθηση και επίλυση ζητημάτων του αγροτικού τομέα.

    Στην ενημερωτική σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κος Κων/νος Κιλτίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών, κος Ιωάννης Μωυσιάδης, ο Αντιδήμαρχος Σερρών, κος Χρήστος Γρηγοριάδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κος Αθανάσιος Μασλαρινός, ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Σερρών, κος Λεωνίδας Βαρούδης και στελέχη της ΔΑΟΚ, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τουρισμού της Π.Ε. Σερρών, κος Αλέξιος Αλεξούδης και στελέχη της Διεύθυνσης αυτής και πολλοί άλλοι.