ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ

Σέρρες 5/5/2020

Αρ. Πρωτ. 821

ΠΡΟΣ: 

Δημάρχους Ν. Σερρών

ΚΟΙΝ: 

-Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, 

       κο Κώστα Καραμανλή

-Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή

-Βουλευτές Ν. Σερρών 

 

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Αξιότιμοι Κύριοι Δήμαρχοι, 

Μετά τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, μεταξύ των οποίων ήταν και η άρση λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, και στο πλαίσιο εκκίνησης του σχεδίου σταδιακής αποκλιμάκωσης αυτών, κρίνουμε αναγκαία την έμπρακτη στήριξη σας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Είναι απαραίτητη η βοήθειά σας προκειμένου οι σερραϊκές επιχειρήσεις να είναι σε θέση να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να ανοίξουν και νέες.  

Για το λόγο αυτό ζητούμε την ελάφρυνση των λειτουργικών βαρών που έχουν οι επιχειρήσεις – μέλη μας και συγκεκριμένα:

1.Την προσωρινή κατάργηση των δημοτικών τελών που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις του Ν. Σερρών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του κορωνοϊού

2.Την απαλλαγή υποχρεώσεων για τραπεζοκαθίσματα σε καταστήματα εστίασης και επιχειρήσεις για το διάστημα που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές και μείωση αυτών στο 1/5 μέχρι το τέλος του έτους   

3.Την εξίσωση του επαγγελματικού συντελεστή των δημοτικών τελών με τον οικιακό συντελεστή 

4.Τον μηδενισμό των δημοτικών τελών για τους αποθηκευτικούς χώρους των επιχειρήσεων.

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω μέτρα είναι αφενός αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν και σε συνδυασμό με γενικότερα μέτρα στήριξης που πρέπει να ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο, και αφετέρου δίκαια, δεδομένων των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι καταβολής των δημοτικών αυτών τελών. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι επιχειρήσεις μας έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας για να μην αντιμετωπίσουν ένα αβέβαιο μέλλον και επαναληφθούν φαινόμενα απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας, όπως συνέβη την τελευταία δεκαετία.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών