Στο πλαίσιο της SER-EXPO 2017 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Εξατομικευμένη Συμβουλευτική – Κατ’ ιδίαν Συναντήσεις σε θέματα « Επενδυτικών Προγραμμάτων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ

Στο πλαίσιο της SER-EXPO 2017
 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
Εξατομικευμένη Συμβουλευτική – Κατ’ ιδίαν Συναντήσεις
σε θέματα
« Επενδυτικών Προγραμμάτων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ
Το Επιμελητήριο Σερρών φιλοξενεί με χαρά το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την πρωτοβουλία των microSTARS.
Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΚΕΠΑ θα ενημερώσουν για τα επενδυτικά προγράμματα και  τα χρηματοδοτικά εργαλεία ειδικά για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τα μέλη του Επιμελητηρίου θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί τους σε εξατομικευμένες συναντήσεις θέματα σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες και μικρο-χρηματοδοτήσεις, Επενδυτικά Προγράμματα & Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Ενθαρρύνει ΟΛΟΥΣ, τις πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες αυτές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της SER-EXPO 2017 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 από τις 17:00 και μετά στην Αίθουσα «Κ. Καραμανλής» του Διοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών.
Πληρ. Τ: 23210 99724, 23210 99744| F: 23210 99737 | E: eleftheriadou@eves.gr |
W: www.eves.gr
      www.ser-expo.org