ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Στη σύσκεψη με θέμα: «Συζήτηση θεσμικών θεμάτων των Επιμελητηρίων και προτεραιότητες ανάπτυξης στη Μακεδονία και Θράκη»  που συγκάλεσε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στο Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Νότη Μηταράκη, την Πέμπτη 11/04/2013 συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κατέθεσε και ανέπτυξε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης:

·         τις θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Σερρών και τη σπουδαιότητα του θεσμού των Επιμελητηρίων ως προς τη συλλογική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων της περιοχής του και

·         τις θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που ψηφίστηκε, με έμφαση στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων στο  Ν. Σερρών με υψηλότερα κίνητρα, δεδομένης της προτελευταίας θέσης που κατέχει μεταξύ όλων των Νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και τις

·         τις προτάσεις – διεκδικήσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του Νομού Σερρών,  σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις, όπως:

 

·         Άμεση Ενίσχυση Ρευστότητας Επιχειρήσεων

·         Εγγύηση ελληνικού δημοσίου και πόρων του ΕΣΠΑ για δάνεια επιχειρήσεων.

·         Διαμεσολάβηση του κράτους ως εγγυητή για τη διασφάλιση της πιστότητας των συναλλαγών.

·         Μείωση των φόρων και των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις

·         Δημιουργία στο Ν. Σερρών Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (Ε.Ο.Ζ.) με χαμηλή φορολόγηση (0-10%)

·         Αύξηση του ποσοστού επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο Ν. Σερρών

·          Άμεση Ολοκλήρωση των δύο μεγάλων αρδευτικών έργων στο Ν. Σερρών που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ

·         Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων στο Ν. Σερρών

·         Άμεση εκμετάλλευση των πλούσιων Γεωθερμικών πεδίων του Ν. Σερρών

·         Δημιουργία νέας Βιομηχανικής Περιοχής σε συνδυασμό με τη δημιουργία Ε.Ο.Ζ., ιδίως για τις επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό

·         Επίλυση των προβλημάτων υποδομών της ΒΙ.ΠΕ Σερρών.

·         Αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας των επιχειρήσεων με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και μείωση κόστους παραγωγής με εναλλακτικές πηγές ενέργειας (εκτός πετρελαίου), όπως το φυσικό αέριο και η γεωθερμία

·         Πάταξη του Παρεμπορίου και του Διασυνοριακού Παρεμπορίου που επιφέρει μεγάλη εκροή εισοδήματος, μέσω αποτελεσματικών τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων στα σύνορα.

·         Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

·         Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Για άλλη μία φορά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών παρουσίασε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και στον Υπουργό Ανάπτυξης στοιχεία με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες του Ν. Σερρών, (ΑΕΠ, πληθυσμό, ποσοστά επιχειρήσεων ανά κλάδο κ.λ.π.), καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής του με την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Νομού Σερρών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του που απορρέουν και από τη γεωγραφική του θέση.