ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΙΤΙΚΗΣ» ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2013 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Δημήτριος Γιαννάκης συμμετείχε στη σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, που έλαβε χώρα το Σάββατο 14/12/2013 στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, με εισηγητή τον καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας, βουλευτή και υπεύθυνο Τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργο Σταθάκη, και είχε ως θέμα: «Αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ- Άξονες αναπτυξιακής πολιτικής». Ο κ. Γιαννάκης επέδωσε φάκελο με την παρουσίαση οικονομικών και κοινωνικών δεικτών του Ν. Σερρών, πίνακες με τη θέση του Ν. Σερρών ως προς τις εξαγωγές, θέσεις για το θεσμικό ρόλο των Επιμελητηρίων καθώς και τους στόχους, τις προτάσεις και τα πεδία παρέμβασης του ΕΒΕΣ, η υιοθέτηση των οποίων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του Νομού και της Ελλάδας γενικότερα, και συμμετείχε στη συζήτηση των φορέων.