ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΑ-ΘΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης και του «Επιχειρηματικού Φόρουμ Μακεδονίας – Θράκης», του  οργάνου, που αποτελείται από θεσμικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας Β. Ελλάδας και  στόχο έχει την άμεση ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για της δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που εκπονούνται από τα  αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Εισηγητές ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχος Σακελλάρης και ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Σακελλάρη για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που αποκτά το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και για την πρόθεσή του, να αποτελέσει το ΥΜΑΘ καταλύτη στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης της ΕΤΕπ στη Βόρεια Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση έργων της Αυτοδιοίκησης και δράσεων της Επιχειρηματικής Κοινότητας της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και για την συμμετοχή σε μεγάλα αναπτυξιακά εγχειρήματα που προωθεί η κυβέρνηση, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί χρήσιμο.

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν εκπρόσωποι διαφόρων επιχειρηματικών φορέων, όπως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος, και το Επιμελητήριο Σερρών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Αριστείδης Δρογαλάς.