ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Κ.ΜΕΓΚΛΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ “ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” – 15,16/10/2013 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Στο Οικονομικό Φόρουμ Ευρωεπιμελητηρίου: «Επενδύοντας στην ανάπτυξη», συμμετέχει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χρήστος Μέγκλας, το οποίο  θα λάβει  χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα του Φόρουμ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την Ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας Επιμελητηριακής κοινότητας, παράλληλες συνεδριάσεις σε ειδικά θεματικά εργαστήρια,  συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των Επιμελητηρίων καθώς και την 114η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου.