Συνέδριο για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας 15.02.2024 (BCC σε επιχειρήσεις)

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει Συνέδριο για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στις 15 Φεβρουαρίου 2024. Σας επισυνάπτουμε Concept Note σχετικά με την θεματική και τους στόχους του Συνεδρίου. Διευκρινίζουμε ότι η γλώσσα εργασίας του Συνεδρίου είναι η αγγλική.

Επιπλέον, σας παραθέτουμε την σχετική ανάρτηση μας στην ιστοσελίδα Hellenic Aid, όπου αναφέρονται περισσοτερες πληροφορίες για το Συνέδριο και παρατείθεται σύνδεσμος για την εγγραφή των συμμετεχόντων, προκειμένου να την αξιοποιήσετε κατά την κρίση σας για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων στελεχών και επιχειρήσεων εντός του οργανισμού σας: