Συναλλαγή Κοινού με Μητρώο και Γ.Ε.ΜΗ. – Μέτρα Πρόληψης Εξάπλωσης Κορωνοϊού για την Προστασία της Υγείας των Μελών του Επιμελητηρίου Σερρών

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Σερρών λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης Κορωνοϊού και την προστασία της υγείας των μελών του.

Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε χωρίς την προσέλευση σας στα Γραφεία του Επιμελητηρίου για την πλειονότητα των υποθέσεων που αφορούν το Μητρώο και το Γ.Ε.ΜΗ.

 

Άμεση εξυπηρέτηση με τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή e-mail με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας για κάθε περίπτωση ως εξής:

ΟΕ – ΕΕ – I.K.E.: Τ: 23210 99726 | Ε: etsiarea@eves.gr

A.E. – E.Π.Ε. – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Τ: 23210 99732 | Ε: boziou@eves.gr

*Σημειώνεται ότι ήδη Πιστοποιητικά και Αντίγραφα καθώς και μεταβολές εταιριών εξυπηρετούνται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ: Τ: 23210 99726/32 ή χρήση e-YMΣ.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Τηλεφωνική Επικοινωνία: 23210 99724/32/26

 

ΜΗΤΡΩΟ

Πιστοποιητικά Εγγραφής, Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Ιστορικά Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας: Τ: 23210 99710 | Ε: eves@eves.gr

Ειδικά Μητρώα (Διαμεσολαβητές, Αργυροχρυσοχόοι, Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων): Τηλεφωνική Επικοινωνία:  23210 99731

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τέλη ΓΕΜΗ: Τ: 23210 99725 ή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ.

Συνδρομές Επιμελητηρίου: Τ: 23210 99725  ή δείτε εδώ.