ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “ENTRE+GB” «Ελληνικό-Βουλγαρικό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα»

Το Επιμελητήριο Σερρών ως εταίρος του έργου «Ελληνικό-Βουλγαρικό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα: Μοντέλα, προγράμματα και εικονικές υποδομές των επιχειρήσεων» με ακρωνύμιο «ENTRE+GB» πρόκειται να διοργανώσει συνάντηση στις Σέρρες  στις 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:30 στο ξενοδοχείο Philippos Xenia με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
Στη συνάντηση οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν την πορεία αυτού μέχρι σήμερα ανά Πακέτο Εργασίας και ανά Παραδοτέο και θα
οριστικοποιηθούν οι μελλοντικές ενέργειες που υπολείπονται:
-Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση των απαιτήσεων της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιχειρηματικότητα.
-Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιχειρηματικών μοντέλων.
-Πακέτο Εργασίας 5: Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας προσομοίωσης.
-Πακέτο Εργασίας 6: Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην επιχειρηματικότητα.

    Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάπτυξη δομημένων και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρηματικών οργανώσεων, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιχειρηματικότητας για την περιφερειακή και διασυνοριακή ανάπτυξη.
Οι εταίροι του έργου είναι:
– ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
– ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
– ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
– ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ GOTSE DELCHEV και
– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το έργο «Ελληνικό-Βουλγαρικό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα: Μοντέλα, προγράμματα και εικονικές υποδομές των επιχειρήσεων» – Entre +GB – B1.33.05 χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.