ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Με Προέδρους των Τμημάτων των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που εδρεύουν στις Σέρρες συναντήθηκαν χθες Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Μαλλιαράς, και μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Σερρών.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Δημήτριος Βαρσάμης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Αθανάσιος Νικολαΐδης και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Δημήτριος Κύδρος, ενώ το Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Μαλλιαράς, ο Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος Ταΐρης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Σερρών, Σωτήριος Κοτσαμπάς.
Συζητήθηκαν τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας με το Επιμελητήριο. Ο κος Μαλλιαράς τόνισε ότι στόχος της Διοίκησης είναι η στήριξη των Τμημάτων και η ανάπτυξη στενής συνεργασίας, μέσω της από κοινού ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων για τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευσης. Προτάθηκαν, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την υποστήριξη των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, η ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς και η πρόσβαση των φοιτητών στις Βάσεις Δεδομένων και στις Ψηφιακές Πλατφόρμες του Επιμελητηρίου Σερρών.