ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με τον Δήμο Ηράκλειας, ως Εταίροι της Αστικής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας» διοργανώνουν Συνάντηση Εργασίας, την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00μμ.
Σκοπός της Συνάντησης είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών- μελών του Επιμελητηρίου που εδρεύουν στον Δήμο Ηράκλειας αναφορικά με τα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης για πρόσληψη προσωπικού.