ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 29.04.2014 ΩΡΑ 18:30

Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες,το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με τον Δήμο Βισαλτίας, ως εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας»,

σας προσκαλούν σε Συνάντηση Εργασίας,την Τρίτη, 29 Απριλίου και ώρα 18:30μ.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας.

Μεταξύ των κύριων θεμάτων που θα συζητηθούν αποτελούν τα
τρέχοντα Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη προσωπικού.