ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση μεταξύ των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Μέγκλα, τον Α’ Αντιπρόεδρο,  κ. Δημήτρη Γιαννάκη και το Β’ Αντιπρόεδρο, κ. Ναούμ Μιντιούρη, και στελεχών του Ο.Α.Ε.Ε και συγκεκριμένα, τον Περιφερειακό Δ/ντή του  Ο.Α.Ε.Ε., κο Νικ. Πουλιόπουλο, την Προϊσταμένη ΟΑΕΕ Σερρών,  κ. Στέλλα Ζίχναλη και το στέλεχος του ΟΑΕΕ Σερρών, κο Πέτρο Αληπασαλή, πραγματοποιήθηκε σήμερα  02/03/2012, στο Επιμελητήριο, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Επιμελητηρίου προς τον ΟΑΕΕ στις 13/01/2012.
Κατά τη συνάντηση ο Περιφερειακός Διευθυντής και τα άλλα στελέχη του Ο.Α.Ε.Ε Σερρών ενημέρωσαν τα μέλη της Διοίκησης για τη «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α /2-2-2012)», και τα προβλεπόμενα στην ερμηνευτική εγκύκλιο της 1ης Μαρτίου 2012,  τονίζοντας από μέρους τους την καταληκτική προθεσμία της 31ης/03/2012 που ισχύει βάσει της εγκυκλίου.
Η Δ.Ε χαιρέτισε τη ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, αναφέροντας ωστόσο ότι είναι ένα μέτρο το οποίο από μόνο του δεν λύνει τα πρόβλημα των επαγγελματιών που είναι τεράστιο, δεδομένου ότι οι μισοί (άνω των 4.500 χιλιάδων ασφαλισμένοι στο Ν. Σερρών) δεν μπορούν να πληρώσουν την εισφορά στον ΟΑΕΕ, προκειμένου να έχουν ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη,  και αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης, τόσο για τις επιχειρήσεις τους και τους εργαζόμενους σ’ αυτές , όσο και για τις οικογένειές τους.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας, το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά και με δραστική μείωση της μηνιαίας εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε.
Τα βασικά στοιχεία της εγκυκλίου για τη ρύθμιση βάσει του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ που δόθηκε από τον ΟΑΕΕ έχουν ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ : « Ενημέρωση για τις νέες ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.»
  Σας γνωρίζουμε ότι στο Ν.4038/2-2-2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα:
1.    Άρθρο 21 παρ. α του Ν. 4038/2012:
Προϋποθέσεις:
    Υποβολή αίτησης έως 31/03/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.
    Υποβολή αίτησης μετά την 01/04/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
    Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 – καταβολή τρεχουσών εισφορών.
    Εξόφληση – απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν. 3943/2011.
    Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.

2. Άρθρο 21 παρ. β του Ν. 4038/2012- Νέα ρύθμιση:
Προϋποθέσεις:
    Υποβολή αίτησης έως 31/03/2012.
    Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 –καταβολή τρεχουσών εισφορών.
    Εξόφληση:
    Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.
    Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη. Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/04/02012.
    Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.
    Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.
    Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.
    Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση.