ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΟ ΠΑΝ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑ.

Σέρρες 20 Ιανουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 376

ΠΡΟΣ:   Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και  Ενέργειας
Κο Παναγιώτη Σκουρλέτη

ΚΟΙΝ:
–    Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
           Κο Ιωάννη Τσιρώνη

–    Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μακεδονίας – Θράκης
Κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά

–    Τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Κο Απόστολο Τζιτζικώστα

–    Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Α.Ε.
Κο Θεόδωρο Κιτσάκο

–    Τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑ Α.Ε.
Κο Γεώργιο Σπανούδη
 
–    Βουλευτές Π.Ε. Σερρών

–    Τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών
Κο Ιωάννη Μωυσιάδη

ΘΕΜΑ: Σύνδεση του Ν.  Σερρών με το φυσικό αέριο.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
    Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ, κ. Κιτσάκου, σχετικά με τα σχέδια της επιχείρησης για προμήθεια φυσικού αερίου σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δίκτυα, με τη μεταφορά του δια θαλάσσης ή οδικώς σε υγροποιημένη ή συμπιεσμένη μορφή και διαπιστώνουμε ότι ο Ν. Σερρών δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των νέων περιοχών στις οποίες αναμένεται να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση το σχέδιο.  
    Και αναφερόμαστε ειδικά στο Νομό Σερρών, όπου επιβάλλεται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, να έχουν σύνδεση με το Φυσικό Αέριο δεδομένου ότι: ,.
    μέσω του Ν. Σερρών διέρχεται ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες της Βαλκανικής μήκους 510χλμ
    στο έδαφός του βρίσκεται  ο Μετρητικός Συνοριακός Σταθμός μεταφοράς φυσικού αερίου Σιδηροκάστρου – τη 2η μάλιστα αναβάθμιση του οποίου διαπιστώνουμε ενταγμένη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α 2015-2024 –.
    Προτείνουμε και ζητάμε να συνδεθεί άμεσα ο Ν. Σερρών με φυσικό αέριο και να συμπεριληφθεί μεταξύ των βραχυπρόθεσμων σχεδιασμών της ΔΕΠΑ για επέκταση των δικτύων της:
    Για να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης των πολιτών
    Για να βελτιωθούν οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών
    Για να αμβλυνθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίστανται οι επιχειρήσεις της περιοχής μας σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, δεδομένου ότι σήμερα το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με το διασυνοριακό παρεμπόριο, τις μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης, στις   ασφαλιστικές εισφορές και άλλα, καθιστούν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα δυσχερή στον ακριτικό Ν. Σερρών.
        Τονίζουμε ότι ο Νομός Σερρών, παρά τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματά του [στρατηγική θέση ως κύρια πύλη της χώρας από και προς την Ε.Ε., πλούσιοι φυσικοί πόροι (γεωθερμία,  εύφορος κάμπος, ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών), μοναδικά και ξεχωριστά προϊόντα διατροφής,  τουριστικές ομορφιές,  ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.π.ά πλουτοπαραγωγικές πηγές] έχει το θλιβερό «προνόμιο» να καταλαμβάνει την προτελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ όλων των Νομών της χώρας και υπολείπεται κατά 1,62 δις ευρώ ως προς το ίδιο κριτήριο από το μέσο όρο χώρας. Μεταξύ άλλων κοινωνικοοικονομικών δεικτών επισημαίνουμε:
    την υψηλή ανεργία,
    τη μείωση του πληθυσμού,
    τη φθίνουσα πορεία του δευτερογενούς τομέα,
    τις χαμηλές εξαγωγές,
    τις μειωμένες δημόσιες επενδύσεις,
    το χαμηλό ποσοστό επιδότησης κόστους εργασίας
    το χαμηλότερο διαχρονικά ποσοστό επιδότησης επενδύσεων που ίσχυε έναντι όμορων νομών
    Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητάμε την άμεση σύνδεση του Ν. Σερρών με το φυσικό αέριο ανεξάρτητα αλλά ακόμα και σε συνδυασμό με τη δημιουργία της ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι στο διαγωνισμό του 2013 που προκήρυξε η ΔΕΠΑ για  δημιουργία νέων ΕΠΑ συμπεριλαμβανόταν και η ΕΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θυμίζουμε δε, ότι πρόκειται για ώριμο, δίκαιο και προερχόμενο από παλαιά αίτημα του Επιμελητηρίου και άλλων φορέων του Ν. Σερρών, καθώς ήδη από το 2007 η δημιουργία της ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες, ήταν δρομολογημένη από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι Σέρρες  δεν έχουν την «πολυτέλεια», ούτε σε επίπεδο πολιτών, ούτε σε επίπεδο επιχειρήσεων να πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δεδομένων μάλιστα και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν,  την ίδια στιγμή που έχουν το  φυσικό αέριο να περνά μέσα από τα εδάφη τους.
    Στο Επιμελητήριο Σερρών, ως εκφραστή της επιχειρηματικής και εν γένει ανάπτυξης, θα βρείτε ένα χρήσιμο σύμβουλο και συμπαραστάτη προς την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού του έργου.
    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετο στοιχείο και βοήθεια προς επίρρωση του αιτήματός μας.

                                                                                                             Με τιμή
                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                       Χρήστος Μέγκλας