Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σέρρες 30 Μαρτίου 2012
Αρ.  Πρωτ : 4525

Σας προσκαλούμε τη Παρασκευή 6 Απριλίου 2012  και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση πρακτικών.
2.    Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2012.
3.    Πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» – «Απλούστευση Διαδικασιών». Τίτλος Έργου: Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργικού και διοικητικού επιπέδου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Σερρών.
4.    Πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στο πρόγραμμα «Ελλάδα – Σκόπια».
5.    Πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στο πρόγραμμα «ΤΟΠΣΑ» με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.
6.    Πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στο πρόγραμμα «ΤΟΠΣΑ» με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. με το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7.    Απόφαση διαγραφής του Επιμελητηρίου Σερρών από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών.
8.    Απόφαση πληρωμής της συνδρομής του Επιμελητηρίου Σερρών στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.
9.    Σ.Π.Ε.
10.    Αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών.
11.    Οικονομικά θέματα.
12.    Επιχορηγήσεις.
13.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.       
                                   

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας