Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σέρρες 24 Φεβρουαρίου 2012
Αρ.  Πρωτ : 2747

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Σας προσκαλούμε τη Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012  και ώρα 20:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Κοπή βασιλόπιτας ΕΒΕΣ.
2.    Ενημέρωση για το πρόγραμμα “LEONARDO DA VINCI” (εισηγητής: Ν. Καρανάσιος).
3.    Πρόταση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Κοινωνικός Στρυμόνας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. (Εισηγητής: Αραπάκης Γιώργος).
4.    Πρόταση  συμμετοχής στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) με συντονιστή την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) (Εισηγητής: Καλογερούδης Γιάννης).
5.    Πρόταση συμμετοχής στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Συμπαράσταση «ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ» με σκοπό την επαγγελματική ένταξη ατόμων από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ), η οποία θ’ αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
•    Το Δήμο Σερρών
•    Το Σύλλογο Οικογενειών και φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών
•    Το ΚΕΚ
•    Τον ΚοιΣΠΕ “Αθηνά – Ελπίς”
•    Το Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
6.    Ενημέρωση για το πρόγραμμα “LEARNING COMMUNITY”.
7.    Απόφαση για αγορά κλαδικών μελετών για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του ΕΒΕΣ και δωρεάν χρήσης από τα μέλη.
8.    Απόφαση για σύσταση ανοικτών ομάδων εργασίας.
9.    Ενημέρωση για το Διεθνές Συνέδριο Γυναικών. (Εισηγ.: Τσιαπάρα Ελένη)
10.    Επιχορηγήσεις.
11.    Οικονομικά Θέματα.
12.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

                                           

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας