Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήψης επειγουσών αποφάσεων

Σέρρες 23 Δεκεμβρίου 2011
Αρ.  Πρωτ : 13391

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ           

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήψης επειγουσών αποφάσεων, με τα παρακάτω θέματα:1.    Εκλογή Προέδρων  Τμημάτων και Αναπληρωτών τους.
2.    Εκλογή Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).
3.    Ορισμός μελών σε Επιτροπές και Συμβούλια:
–    Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
–    Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
–    Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
–    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.)
–    Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Ν. Σερρών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
–    Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
4.    Επιλογή Αριστίνδην Μελών.
5.    Έγκριση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Σερρών 2011.
6.    Έγκριση Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Σερρών έτους 2012.
7.    Μείωση συνδρομών των επιχειρήσεων του Ν. Σερρών.
8.    Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την ασφάλεια του κτιρίου.
9.    Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.
10.    Ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπές:
–    Επιτροπή Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.2323/95
–    Περιφερειακή Επιτροπή Εμπορίου ΠΕ Σερρών
–    Επιτροπή Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου Σιντικής
–    Επιτροπή Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Σιντικής
–    Επιτροπή  του Δήμου Ηράκλειας σύμφωνα με το άρθ.7, παρ.2 του Ν.2323/1995
–    Επιτροπή  Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Ηράκλειας σύμφωνα με το άρθ.1, παρ. 7 και 8 του Ν.2323/1995
–    Επιτροπή Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου του Δήμου Ηράκλειας σύμφωνα με το άρθ.1, παρ. 4 του N.2323/1995
–    Επιτροπή  Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου του Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα με: το άρθρ.1,  παρ. 4 του Ν.2323/1995
–    Επιτροπή  Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα με το άρθ.1,  παρ. 7 και 8 του Ν.2323/1995
–    Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Σιντικής – Ηράκλειας (ΤΠΑΕ-ΣΗ)
11.    Ορισμός νέων εκπροσώπων στο Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ».
12.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας