ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΠΝΟΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΘΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Χθες, Τετάρτη 26η Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη στο Επιμελητήριο Σερρών,  με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΕΒΕΣ Σερρών, του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, της Ένωσης Ξενοδόχων Σερρών, της ΒΙ.ΠΕ Σερρών και Προέδρων των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των δημοτικών τελών εν όψει της εκπνοής της προθεσμίας δήλωσης των ορθών τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

Με το άρθρο 51 παρ.2 του Νόμου 4647/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν έως 31 Αυγούστου 2020 διορθωτικές δηλώσεις στοιχείων εμβαδού των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις κάθε είδους δημοτικών τελών, φόρων και εισφορών, και σύμφωνα με αυτό πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν άμεσα τις δηλώσεις αυτές.

Πρέπει να παραταθεί για την 1/1/2021 η έναρξη υπολογισμού των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις τετραγωνικών των επιχειρήσεων με αντίστοιχη τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

Είναι αναγκαίο να μειωθούν στο ελάχιστο τα υπέρογκα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις ή άλλου είδους επιβαρύνσεις που προβλέπονται σε περίπτωση μη δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων και να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση από οποιαδήποτε αρχή για τις μη δηλωθείσες έως τώρα εκτάσεις. 

Η δήλωση των ορθών τετραγωνικών θα αυξήσει τα έσοδα των Δήμων, τα οποία θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Στη βάση, λοιπόν, της ανταποδοτικότητας θεωρούμε ότι αυτή η αύξηση των εσόδων θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των συντελεστών δημοτικών τελών.

Οι συντελεστές δημοτικών τελών δεν θα πρέπει να αφορούν ολόκληρους τους χώρους και τους αγρούς των επιχειρήσεων, παρά μόνο τους χώρους που παράγουν απορρίμματα.

Η  μείωση των συντελεστών θα συμβάλει βραχυπρόθεσμα στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που επλήγη από την πανδημία του κορωνοϊού, και μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη του Ν. Σερρών, γεγονός που θα ωφελήσει και τους Δήμους τόσο άμεσα (πληρωμή τελών και φόρων) όσο και έμμεσα (απασχόληση, επενδύσεις). 

Οι απόψεις αυτές θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και να συζητηθούν με τους Δήμους του Ν. Σερρών, με στόχο την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης για ένα πρόβλημα που ταλανίζει διαχρονικά την επιχειρηματικότητα και έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.