ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

   Σύσκεψη με θέμα «Αναπτυξιακή Πολιτική για το Ν. Σερρών» πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στο Επιμελητήριο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, Χρήστου Μέγκλα, προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τους Βουλευτές του Ν. Σερρών, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών. 

    Στο κάλεσμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στη σύσκεψη: εκπρόσωποι της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή, οι Βουλευτές Ν. Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Λευτέρης Αβραμάκης και Κώστας Μπούμπας και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της σύσκεψης αλλά και κατά την προ ημερών επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου στο Υπουργείο για τα θέματα που θα συζητηθούν, στην πλειονότητα των οποίων συμφωνεί, καθώς δεν μπορούσε να παραβρεθεί στη σύσκεψη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

   Ο κος Μέγκλας, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία από τη Μελέτη που εκπόνησε το Επιμελητήριο Σερρών σχετικά με την επίδραση της απελευθέρωσης των περιορισμών στις αγορές της Βουλγαρίας μετά την ένταξη της γείτονας χώρας ως πλήρες μέλος στην Ε.Ε. το 2007 στο επιχειρηματικό περιβάλλον του Ν. Σερρών. Τα στοιχεία αυτά, που θα δοθούν στη δημοσιότητα, αφορούν τόσο κοινωνικά χαρακτηριστικά των δύο περιοχών (πληθυσμιακή πυκνότητα, δείκτη γονιμότητας, δείκτη εξάρτησης, δείκτη γήρανσης, επίπεδο εκπαίδευσης) όσο και οικονομικά χαρακτηριστικά (εξέλιξη συνολικού και κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τα έτη 2011-2017, σενάρια εξέλιξής του για τα έτη 2018-2027, φορολογικούς συντελεστές). 

    Στη συνέχεια ανέπτυξε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών ανά τομέα που περιλαμβάνουν έργα υποδομής και θεσμικές παρεμβάσεις, τις δράσεις καθώς και τα αιτήματα και ερωτήματα που έχει υποβάλει το Επιμελητήριο κατά το έτος 2019 σε φορείς λήψης αποφάσεων και δεν έχει λάβει ακόμα καμία απάντηση. 

    Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων με κοινό συμπέρασμα όλων ότι είναι αναγκαία η συνεργασία για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για το Ν. Σερρών και τη χάραξη πολιτικών που θα οδηγήσουν στην αύξηση του ΑΕΠ και την εν γένει ανάπτυξη του τόπου μας.