ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΕΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

       Πολύωρη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 09.05.2013 στην αίθουσα ¨Ερμής¨ του Ε.Β.Ε.Α στην οδό Ακαδημίας 7, με θέμα την τροπολογία του υφυπουργού οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που αφορά  ρυθμίσεις για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων και την κατάργηση διατάξεων σχετικά με την παροχή και διαχείριση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου των επιδοτούμενων επιτοκίων όσων επιχειρήσεων δανειοδοτήθηκαν από το 1993 έως σήμερα.
       Παρουσία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)κου Κωνσταντίνου Μίχαλου και των Προέδρων 24 Επιμελητηρίων της χώρας, αποφασίστηκε μία σειρά από δράσεις, για την απόσυρση των επίμαχων άρθρων, τα οποία καθιστούν μη βιώσιμες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Οι ομόφωνες αποφάσεις είναι:
1.    Ορίστηκε επιτροπή η οποία θα αναλάβει το συντονισμό των επαφών, της ενημέρωσης, και της συνεργασίας με τους νομικούς συμβούλους των Επιμελητηρίων για την σύνταξη, συζήτηση και κατάθεση νέας τροπολογίας.
2.    Η  έναρξη επαφών με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
3.    Η ενημέρωση όλων των βουλευτών των Νομών.
4.    Δημοσιοποίηση των θεμάτων σε Συνέντευξη Τύπου.
5.    Επαφές με τον επικεφαλής της ομάδας Δράσης της Ευρ. Ένωσης στη Χώρα μας ΧορστΡάϊχενμπαχ
6.    Συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Στη συνάντηση εκ μέρους του Επιμελητηρίου Σερρών παρέστη ο κ. Στέφανος Δημητριάδης, δημοσιογράφος, συνεργάτης του Επιμελητηρίου Σερρών σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με Κ.Ε.Ε.Ε., Επιμελητήρια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και σε θέματα Αναπτυξιακών Έργων.