Σχολή Επιχειρηματία

Επιμόρφωση σε Καθημερινά Πρακτικά Θέματα Επιχειρηματικότητας

Από το Φεβρουάριο του 1999 λειτουργεί η Σχολή Επιχειρηματία που ίδρυσε το Επιμελητήριο Σερρών

Σκοπός της Σχολής είναι να εφοδιάσει τους επιχειρηματίες με γενικές και πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες, για τη σωστή διοίκηση και πρόσφορη διαχείριση των επιχειρήσεών τους.

  • Επενδυτικά προγράμματα (κίνητρα, δυνατότητα επιχορήγησης)
  • Χρηματοοικονομικά (π.χ. διοίκηση κεφαλαίου κινήσεως, αποθέματα κ.λ.π.).
  • Χρηματοδοτικοί θεσμοί (Τραπεζικό σύστημα και δανεισμός, leasing κ.ά.),
  • Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας,
  • ποιότητα προϊόντων
  • προώθησή πωλήσεων (Τεχνικές – marketing κ.λ.π.).
  • Καθηγητές του ΤΕΙ Σερρών
  • Διευθυντές Τραπεζών
  • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματίες με αναγνωρισμένο κύρος κ.ά

Ύστερα από τη μεγάλη ανταπόκριση της Σχολής στους Σερραίους Επιχειρηματίες (4 κύκλοι, 152 πτυχιούχοι) μεγάλη προσπάθεια καταβάλλει το Επιμελητήριο για την αναβάθμισή της και λόγω της στρατηγικής θέσης του Νομού μας στο χώρο των Βαλκανίων,για την διεύρυνση της Σχολής σε Βαλκανικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύονται επιχειρηματίες από τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και άλλες βαλκανικές χώρες, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών όπως η τηλεδιάσκεψη (τηλεκπαίδευση).