Τα Μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών έχουν φέτος την ξεχωριστή ευκαιρία και δυνατότητα να παρουσιάσουν στη SER-EXPO 2017: – το Προφίλ της Επιχείρησής τους – – το ανταγωνιστικό Προϊόν που παράγουν, ή – κάποιο ιδιαίτερο και καινοτόμο Τομέα ή Δραστηριότητα της Επιχείρησής τους. Όλες οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στον εκθεσιακό χώρο της SER-EXPO 2017. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Τα Μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών έχουν φέτος την ξεχωριστή ευκαιρία και δυνατότητα να παρουσιάσουν στη SER-EXPO 2017: – το Προφίλ της Επιχείρησής τους, – το ανταγωνιστικό Προϊόν που παράγει,  ή – οποιοδήποτε ιδιαίτερο και καινοτόμο Τομέα ή Δραστηριότητα της Επιχείρησης.

Την Κυριακή στις 18:00 περιλαμβάνεται η Ομιλία του κου Χρήστου Γεωργίου από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ με το ενδιαφέρον θέμα για πολλούς επαγγελματίες: ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – Όλες οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στον εκθεσιακό χώρο της SER-EXPO 2017