ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ανταποκρινόμενος σε επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) να υποδειχθούν δύο έργα ΕΣΠΑ της περιοχής κάθε Επιμελητηρίου, των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί, προκειμένου να υπάρχει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για το θέμα αυτό από την Κ.Ε.Ε.Ε. στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, σε συνεργασία και με τον Αντιπερειάρχη, κ. Μωυσιάδη,  υπέδειξε ως έργα που χρήζουν άμεσης ολοκλήρωσης, τα παρακάτω δύο μεγάλα αρδευτικά έργα του Νομού, που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»:

•    Βελτίωση Δυτικού και Κεντρικού Τμήματος 5ου Αρδευτικού Δικτύου Φυλλίδος, Προϋπολογισμού 47.500.000,00 € και
•    Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση Άρδευσης του ΙΙου Αρδευτικού Δικτύου Πεδιάδας Σερρών – Τμήμα Ζώνης Αδελφικού, Προϋπολογισμού 2.912.447,68

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόδειξη των έργων αυτών γίνεται ύστερα από την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά, προς τους Προέδρους όλων των Επιμελητηρίων, να του γνωστοποιηθούν τα έργα ΕΣΠΑ που καθυστερούν, ώστε να μεριμνήσει για την ολοκλήρωσή τους.