Το Επιμελητήριο Σερρών συμμετέχει ως εταίρος στο ενταγμένο έργο “ENTRE+GB: Ελληνο-Βουλγαρικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Σερρών συμμετέχει ως εταίρος στο ενταγμένο έργο "ENTRE+GB:
Ελληνο-Βουλγαρικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην
Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο  του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία»Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, το οποίο έργο αποσκοπεί στην
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων,
ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες στους χώρους της επιστήμης, της εκπαίδευσης
και της επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση
και αξιοποίηση των επιχειρηματικών προκλήσεων και την ενίσχυση της
περιφερειακής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή.

Εταίροι στο έργο είναι:

*             το Τ.Ε.Ι. Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος)

*             το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία

*             το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

*             το Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

*             το Κέντρο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Gotse Delchev.

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί να συγκεντρώσει και να καταγράψει τη γνώμη
των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια σειρά ζητημάτων που θεωρείται ότι έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την
περιφερειακή ανάπτυξη. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μέσω αυτής της
έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει διεξοδική ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης και προβλημάτων, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων μεθόδων και
τρόπων βελτίωσής της.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Η συμπλήρωσή του απαιτεί περίπου 5-10
λεπτά. Παρακαλούμε να το συμπληρώσετε με προσοχή για να μας βοηθήσετε στους
στόχους της έρευνάς μας.

Εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε απαντήστε στο
μήνυμά μας, προκειμένου συνεργάτες του Επιμελητηρίου να επικοινωνήσουν μαζί
σας τηλεφωνικώς για την ταχύτερη συμπλήρωσή του. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2321099726.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών

Χρήστος Μέγκλας

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον σύνδεσμο
http://moke.teiser.gr/limesurvey/index.php?sid=56662