ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ 825 ΣΤΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 ΑΞΙΑΣ 5.000€ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φορέων του Νομού μας για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών, κατόπιν διαβούλευσης με το Νοσοκομείο, παρέδωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 οκτακόσιες είκοσι πέντε (825) στολές ιατρικής προστασίας από τον COVID-19 αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
Ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν ακόμα μία φορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας για τον τεράστιο αγώνα που δίνουν και δεσμεύονται ότι το Επιμελητήριο Σερρών θα βρίσκεται κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν.