ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανοίγοντας τις εργασίες της Εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αφού ευχαρίστησε τον Διευθυντή του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης, κο Άγγελο Τόλκα, εξήρε την πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να ιδρύσει αυτόν τον φορέα, ο οποίος προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων καθώς ανήκει στον εκπρόσωπο όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδας και είναι Δημοσίου Δικαίου.
Καλωσόρισε τους επιχειρηματίες και τους Προέδρους των Ομοσπονδιών Σερρών και Βισαλτίας, καθώς και τους Προέδρους των Επαγγελματικών Σωματείων που τίμησαν με την παρουσία τους την Εκδήλωση, δείχνοντας με τη συμμετοχή τους το ενδιαφέρον των ίδιων και των μελών τους να πιστοποιήσουν το επάγγελμα που ασκούν δεδομένης της σημασίας της πιστοποίησης αυτής ως προς την ανταγωνιστικότητά τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μετά την εισήγηση του κου Τόλκα (βασικά σημεία της οποίας μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία) ακολούθησαν ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων (κόστος, διαδικασίες, χρονική διάρκεια, κατάρτιση κλπ), στις οποίες απάντησε πολύ διευκρινιστικά και με συγκεκριμένα παραδείγματα επαγγελμάτων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ο εισηγητής.
Ο Πρόεδρος, κος Χρήστος Μέγκλας, διαβεβαίωσε όλους ότι μπορούν ομάδες επαγγελματιών και Σωματεία να απευθύνονται στο Επιμελητήριο, που θα τους βοηθήσει  να ξεκινήσουν και να υλοποιήσουν με τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης την οργάνωση, εκπαίδευση, ειδίκευση και πιστοποίηση τόσο των ίδιων όσο και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις τους.
Ήδη Πρόεδροι Σωματείων εκδήλωσαν αμέσως αυτή τη βούλησή τους, αντιλαμβανόμενοι, ύστερα από την ενημέρωση που πήραν από την Ημερίδα, την προστιθέμενη αξία που δίνει η Πιστοποίηση στο επάγγελμά τους.

Σχετικά Αρχεία: