Το Τελικό Συνέδριο για την παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου “SKILLS BALANCING” πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/11/2015 από το Επιμελητήριο Σερρών, παρουσία εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, εκπαιδευτικών φορέων της Δια Βίου Μάθησης και των εταίρων του έργου από Ελλάδα και Βουλγαρία

 Το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”, με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» πραγματοποίησε την Παρασκευή 27/11/2015 τo ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (FINAL CONFERENCE) με θέμα: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Skills Balancing”» (RESULTS OF THE “SKILLS BALANCΙNG” PROJECT), κατά τις εργασίες του οποίου οι εταίροι του έργου από Ελλάδα και Βουλγαρία παρουσίασαν τις ενέργειες που πραγματοποίησαν κατά την υλοποίηση του έργου, δίνοντας έμφαση στις σημαντικότερες από αυτές και στα αποτελέσματά τους για την επίτευξη των στόχων του έργου, δηλαδή :

Την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διασύνδεσή της με την Αγορά Εργασίας.

Την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τυπικής και άτυπης μάθησης.

Την προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση για τους ενήλικες.

Την ενίσχυση των νέων με νέες δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας.

Την  προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της πρόσβασης ή τη διατήρηση στην αγορά εργασίας για τους αποκλεισμένους από αυτήν.

    Τις εργασίες του Συνεδρίου που άνοιξε απευθύνοντας χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντας ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος  Δημήτρης Γιαννάκης, τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Βασίλειος Πάρδας,  Υπεύθυνος Παραρτήματος ΙΜΕ/ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Σερρών (ΟΕΒΕΣ) και Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Σερρών, κο Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, κ. Γιάννης Μπαλίτης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτρολόγων, κ. Δημήτρης Βροντελής, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ζαχαροπλαστών – Μπουγατσοποιών, κ. Ηλίας Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, κ. Αχιλλέας Κέφας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Υδραυλικών, κ. Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, ο κ. Αθανάσιος Μασλαρινός από την Π.Ε. Σερρών.  Η παρουσία των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων είχε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι μελέτες που εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους εταίρους του έργου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Βουλγαρία, αφορούσαν τη σύγκριση μεταξύ του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά  την πιστοποίηση προσόντων σε επιλεγμένα επαγγέλματα που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα Σωματεία και Σύλλογοι.  Το «παρών» έδωσαν επιχειρηματίες, καθηγητές από τη Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ, και πολλοί σπουδαστές.

 

    Ο κ. Βασίλειος Πάρδας, υπεύθυνος του Παραρτήματος του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, εταίρου του έργου, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη του Συνεδρίου τόνισε τη σπουδαιότητά του,  ειδικά ως προς την επίτευξη του στόχου της εξισορρόπησης μεταξύ της επαγγελματικής προσφοράς δεξιοτήτων και της ζήτησης, προς την κατεύθυνση της επέκτασης της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας για την άμβλυνση της όποιας αναντιστοιχίας υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. 

    Ο κος Βασίλης Σιωμάδης, Προϊστάμενος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, πρώτος εισηγητής, παρουσίασε τη μελέτη με θέμα:    «Διεθνείς – Ευρωπαϊκές – Εθνικές (Ελλάδα και Βουλγαρία) Τάσεις και Προοπτικές στον Τομέα της Πιστοποίησης Προσόντων», τα συμπεράσματα της οποίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επαγγέλματα, καθώς συγκρίνουν τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια σε Ελλάδα και Βουλγαρία, καταδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές προς την κατεύθυνση της επιδίωξης ενιαίου πλαισίου και για τις δύο χώρες. 

    Η Κα Ηλέκτρα Σιμιτσή, Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε με αναλυτικούς πίνακες την μελέτη  συγκριτικής αξιολόγησης των δύο υφιστάμενων πλαισίων-προσόντων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, και αναφέρθηκε και σε άλλες ενέργειες του Δήμου, όπως μεταξύ άλλων τα 10 θεματικά εργαστήρια (workshops) για επιλεγμένα επαγγέλματα που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

    «Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία – Ομοιότητες & Διαφορές» ήταν το θέμα της μελέτης του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (IIPA) που παρουσίασε η Επιστημονική Συνεργάτης του Ινστιτούτου, Κα Πόπη Οικονόμου.

 

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εισήγηση της κας Ilinka Terziyska, Chief Assist. Prof., του South West University (SWU) «Neofit Rilski” στο Blagoevgrad,  εταίρου του έργου ως ακαδημαϊκού φορέα από τη Βουλγαρία, η οποία ανέλυσε τα αποτελέσματα του έργου βάσει των δράσεων που υλοποίησε το Πανεπιστήμιο, μεταξύ των οποίων  περιλαμβάνονται η Κωδικοποίηση νομοθεσίας / θεσμικού πλαίσιου για την επαγγελματική εκπαίδευση στη Βουλγαρία, Έρευνα για την υιοθέτηση των εργαλείων για τη Δια Βίου μάθηση,  η Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού  www.skillsbalancing.weebly.com κ.ά. 

    Τη Μελέτη για το Χάρτη Δεξιοτήτων των 10 επιλεγμένων επαγγελμάτων στη διασυνοριακή περιοχή επέλεξε να παρουσιάσει μεταξύ των δράσεων που υλοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κα Μαίη Δεμερτζή, International Liaison Officer, του Συνδέσμου (ΣΕΒΕ), αναφέροντας αναλυτικά τα αποτελέσματα της μελέτης, χωριστά για κάθε επάγγελμα, ως προς τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν στις δεξιότητες μεταξύ των συγκεκριμένων επαγγελμάτων στις δύο χώρες.  

    Ο κος Φώτης Μαυροματίδης, Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, παρουσίασε το πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαλείο μέτρησης του κορεσμού των επαγγελμάτων στην διασυνοριακή περιοχή. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική εφαρμογή (ηλεκτρονικός χάρτης) που παρέχει ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση σε κάθε κλάδο επαγγελματιών, δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής βασικών στοιχείων ανά κλάδο που διευκολύνει και παρέχει οπτική απεικόνιση του κορεσμού εκάστου επαγγέλματος ανά περιοχή.

 

     Τις Δράσεις του Επιμελητηρίου Blagoevgrad  με ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία του Δομής Υποστήριξης ( Support Center), για την παροχή βοήθειας στους ωφελούμενους του έργου στην επιλογή συγκεκριμένων επαγγελματικών τομέων, παρουσίασε ο κος Plamen Valchev, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου του Blagoevgrad, αναφερόμενος στην καλή και εποικοδομητική συνεργασία που είχε με όλους τους εταίρους του έργου και στην ανταλλαγή εμπειριών με το αντίστοιχο Γραφείο Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Σερρών.  

    Η Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματοβιοτεχνικών και Εμποροβιομηχανικών θεμάτων και αρμόδια για το έργο Skills Balancing του Επιμελητηρίου Σερρών, κα Θωμαή Μπόζιου, παρουσίασε τη Δικτύωση των φορέων της Δια Βίου Μάθησης προς όφελος της επιχειρηματικότητας που υλοποίησε το Επιμελητήριο Σερρών, αναφέροντας ότι συμμετέχουν στη Δικτύωση πολλοί εκπαιδευτικοί φορείς της Δια Βίου Μάθησης, χρησιμοποιώντας την Ηλεκτρονική Εφαρμογή Ανταλλαγής Γνώσεων μέσω Διαδικτύου για τη Δικτύωση και την Επικοινωνία των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων,  “Schooχ” για το έργο Skills Balancing, δράση,  που επίσης υλοποιήθηκε από το Επιμελητηρίου Σερρών. Αναφέρθηκε ακόμα στη λειτουργία της Δομής Υποστήριξης που λειτουργεί στην έδρα του Επιμελητηρίου. 

    Εκ μέρους του επικεφαλής εταίρου, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, η κ. Γιώτα Ανδρεοπούλου, έστειλε γραπτό χαιρετισμό σε όλους τους συμμετέχοντες και εταίρους, καθώς και την παρουσίασή της με τα αποτελέσματα του έργου για να προβληθεί στο Τελικό Συνέδριο. Η παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου www.skillsbalancing.eu.

    Οι εργασίες του Συνεδρίου, η κύρια γλώσσα του οποίου ήταν η ελληνική με αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά για τους Εταίρους από το Πανεπιστήμιο SWU και το Επιμελητήριο του Blagoevgrad, και στα ελληνικά,  ολοκληρώθηκαν με συζήτηση επί των συμπερασμάτων των εισηγήσεων και αναμνηστικές φωτογραφίες μεταξύ των συνέδρων και των  συμμετεχόντων. 

 

Πληροφορίες από το Επιμελητήριο Σερρών, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732

 

Το έργο Skills Balancing 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.