Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας ανανέωσης αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Χρήστος Μέγκλας

Σέρρες, 19.03.2020

Αρ. Πρωτ. 638

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

        κο Άδωνι Γεωργιάδη

ΚΟΙΝ:  Τράπεζα της Ελλάδος                                            

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4583/12.12.2018 οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποβάλλουν στο Επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο σε αυτό. Έτσι, η προθεσμία για την ανανέωση των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και για την προσκόμιση των ωρών επαναπιστοποίησης αυτών λήγει στις 31.03.2020.

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης, των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από το Επιμελητήριο Σερρών για την προστασία της υγείας των μελών του, καθώς και των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού, μεταξύ των οποίων είναι και η μη λειτουργία των Πρωτοδικείων από όπου μπορούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να παίρνουν τα Πιστοποιητικά που απαιτούνται, παρακαλούμε θερμά για τα ακόλουθα: 

1.Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ήτοι έως 30.06.2020

2.Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των ωρών επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ήτοι έως 30.06.2020 και δυνατότητα ολοκλήρωσης ωρών πιστοποίησης, που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως 31.12.2019, μέχρι την παράταση που θα δοθεί, ήτοι έως 30.06.2020, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός διαμεσολαβούντων παρουσιάζουν κενά και σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων ωρών τα Επιμελητήρια θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαγραφή τους από τα μητρώα.  

Ευελπιστούμε για την θετική ανταπόκρισή σας. 

Με τιμή,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών